ക്ഷമിക്കുക... ബ്ലോഗിന്റെ പണിപുരയിലാണ് ... അധികം വൈകാതെ ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ , അധ്യാപക സഹായി , പാഠപുസ്തകം, എന്നിവയുടെ pdf/word documents ഉം, ഓരോ പാഠത്തിനും ആവശ്യമായ ഓഡിയോ, വീഡിയോ, സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷന്‍ ഇത്യാദി ICT ഫയല്‍സും ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്... നിങ്ങളുടെ സജീവ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.Contact shellukj@gmail.com - 9037730932

ENGLISH


 
  • ഇംഗ്ലീഷ്  പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  POWERPOINT PRESENTATIONS

  • ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ENGLISH  പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്  ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന  പേരുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ....

No comments:

Post a Comment