ക്ഷമിക്കുക... ബ്ലോഗിന്റെ പണിപുരയിലാണ് ... അധികം വൈകാതെ ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ , അധ്യാപക സഹായി , പാഠപുസ്തകം, എന്നിവയുടെ pdf/word documents ഉം, ഓരോ പാഠത്തിനും ആവശ്യമായ ഓഡിയോ, വീഡിയോ, സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷന്‍ ഇത്യാദി ICT ഫയല്‍സും ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്... നിങ്ങളുടെ സജീവ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.Contact shellukj@gmail.com - 9037730932

മലയാളം


  • അക്ഷരമറിയാത്ത കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാര്‍ക്ക്  അക്ഷരപാട്ടുകള്‍ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കാനായി അക്ഷരമാല വീഡിയോ


ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്  ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളുടെ പേരില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ....

മലയാളം ഒന്നാം ക്ളാസ് പ്രവർത്തന പാക്കേജ്
  • 1. വീട് നല്ല വീട്  • Ente Malayalam Module Unit 5 to 8
    No comments:

    Post a Comment