ക്ഷമിക്കുക... ബ്ലോഗിന്റെ പണിപുരയിലാണ് ... അധികം വൈകാതെ ടീച്ചിംഗ് മാനുവല്‍ , അധ്യാപക സഹായി , പാഠപുസ്തകം, എന്നിവയുടെ pdf/word documents ഉം, ഓരോ പാഠത്തിനും ആവശ്യമായ ഓഡിയോ, വീഡിയോ, സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷന്‍ ഇത്യാദി ICT ഫയല്‍സും ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്... നിങ്ങളുടെ സജീവ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.Contact shellukj@gmail.com - 9037730932

8. മാന്ത്രിക വണ്ടിUnit 8 Teaching Manual and Worksheet
Unit 8 

Teaching Manual and Worksheet.Slate Malayalam


വരയ്ക്കാം എഴുതാം വായിക്കാം

  
എങ്ങനെ ക്ലാസില്‍ ഉപയോഗിക്കാം? മുകളിലുള്ള വരിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

No comments:

Post a Comment